Kadha Daoh Cham - Tiếng Cham 07/10/2018

Danak dak harei ini, da-a mik-va saong taong abih gauk tui pang dom kadha daoh Cham.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo