Dom pháo đài pacang caga jit Covid 19 dalam bhap bini - Tiếng Chăm 04/08/2020

Di mbang nyaom Thường trực Raja-ei ka bruk pacang caga jit Covid-19, yaok doanh nghiệp, yaok urang, yaok labik daok nan lac “pháo đài” pacang jit

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo