Daong ba mikva bhap bini bangsa S’tiêng klak adat manek rilo - Tiếng Chăm 08/04/2019

Điểu Thị Hương urang bangsa S'tiêng kham marat ndom mayai dom kadha ilamo ka bruk khik taka manuacsia

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo