Danak dak sap daoh Chăm - Tiếng Chăm 12/08/2018

Kahda paneh tabiak di Ndang Nang Qua: Krak tian raong anek nao bac dan kadha bhum adei ka yau sap daoh Ndang Nang Nduc

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo