Dam dara bangsa takik song bruk ngak pambuak pagam meng rai duik - Tiếng Chăm 16/12/2020

Sa-ai Lý Văn Nhẹ, Bí thư Xã Đoàn Sông Xoài, ban sit Phú Mỹ, tỉnh BR-VT brei thau, jaik 40% menuac dalam xã lac bhap bini dom bangsa yau: Hoa, Khơ me, Châu Ro

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo