Bình Liêu kham marat ngak patrun kan kathaot - Tiếng Chăm 03/06/2019

Huyện gah bhum ciek gah tapen nangar Bình Liêu lac labik kan hana saong labaih 96% mikva lac bangsa takik. Tal vaktu ni, huyện daoh kham marat prang ngak rilo kadha paih yam tapa kan kathaot.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo