Diễn đàn số - không gian ảo, chất lượng thật – Thời sự 17g00 20/4/2021

(VOH) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một chủ đề đầy sức thu hút và gợi mở mà Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đặt hàng với thanh niên cả nước.

Sự kiện: Thời sự

Gắn định hướng đó với mục tiêu mà công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Thành phố mang tên Bác tập trung thực hiện “Lấy chuyên môn làm trọng tâm, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân Chính Đảng TPHCM đã tự đặt ra nhiệm vụ: Phải đào tạo thành công năng lực số cho thanh niên, để những trăn trở muốn hiến kế ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng trong công việc được đi vào cuộc sống. Từ đó, “Diễn đàn số về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã ra đời. 

TPHCM đã đề ra chủ trương thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản trị - điều hành khu vực công góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Theo đó, khi nghiên cứu xây dựng “Diễn đàn số về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo”, nhóm thực hiện đặt trọng tâm thúc đẩy nội lực chuyên ngành trong quản lý nhà nước ngày một tốt hơn, đồng thời góp phần định hướng phát triển cho mọi cá nhân trong xã hội đều có thể tham gia. Bên cạnh đó, diễn đàn phải là một sân chơi thực sự cho đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng về đổi mới sáng tạo, tạo động lực làm việc, phấn đấu.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo