Y tế cơ sở và sự thích ứng trong bối cảnh hiện nay - Thời sự 17g00 22/6/2022

(VOH) - Nâng cao năng lực y tế cơ sở, năng lực các trạm y tế trên địa bàn TPHCM là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay.

Sự kiện: Thời sự VOH

Bởi xét cho cùng, chính sự vững mạnh của y tế cơ sở mới là chân trụ vững chắc nhất để ngành y tế quản lý, kiểm soát tốt mô hình bệnh tật và ngày càng hoàn thiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, y tế cơ sở đặc biệt là hệ thống các trạm y tế càng phải chứng tỏ năng lực và bản lĩnh để thích ứng. Làm sao để các bác sĩ trẻ tăng cường về trạm gắn bó lâu dài, góp phần nâng chất cho hoạt động nơi “y tế gần dân nhất” rất cần quan tâm.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo