Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh - Thời sự 05g30 1/5/2021

(VOH) - Sau hơn 35 năm đổi mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự trưởng thành về mọi mặt...

Sau hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 35 năm đổi mới, 13 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa IX, giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh về số lượng, trưởng thành về chất lượng và đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo