TPHCM xây dựng đề án hỗ trợ lực lượng thu gom rác dân lập - Thời sự 17g00 3/12/2019

(VOH) - Chiều nay (3/12), TPHCM tổ chức hội nghị "Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố - hiện trạng và giải pháp".

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 2.500 tổ, đường dây thu gom rác dân lập, với hơn 2.000 phương tiện thu gom và khoảng 4.000 công nhân, gom khoảng 60% khối lượng rác phát sinh tại hộ gia đình.

Thành phố đã vận động được 1.440 tổ, đường dây thu gom rác dân lập thành lập mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đạt tỷ lệ 55,6%. Đã có 91/1.700 phương tiện thu gom có nhu cầu chuyển đổi.

Việc tồn tại từng đường dây thu gom theo nhóm, cá nhân hiện nay không còn phù hợp với đặc thù của thành phố, các đường dây thu gom rác sau khi chuyển đổi chưa ổn định, chưa đi vào nề nếp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã còn thiếu...

Chính vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM xây dựng đề án và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành "Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển mô hình hoạt động thành lập Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021", nhằm khuyến khích chuyển đổi mô hình hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập, chăm lo tốt đời sống người lao động thu gom rác.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo