TPHCM sẵn sàng triển khai mô hình chính quyền mới: Niềm tin và kỳ vọng – Thời sự 5g30 4/5/2021

(VOH) - Mô hình chính quyền đô thị sắp được tổ chức ở TPHCM hướng đến mục tiêu cao hơn là đưa Thành phố vươn lên tầm cao mới, hiện đại hơn, văn minh hơn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Mô hình chính quyền đô thị TPHCM ra đời là sự kết tinh, ấp ủ và khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ với mong muốn có một cơ chế phù hợp tạo sự đột phá cho thành phố phát triển. Theo các chuyên gia, chính quyền đô thị là một xu thế tất yếu phù hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển bền vững.

Qua đây, sẽ tạo điều kiện khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, làm cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản bộ máy, biên chế, cải cách chế độ công vụ, công chức, tiết kiệm ngân sách… Xét cho cùng, lợi ích mang lại lớn nhất là phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo