TPHCM phân cấp ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Thời sự 11g00 18/5/2021

(VOH) - 22 giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ký trực tiếp các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản liên quan gắn liền trên đất cho người dân.

Ngày 15/5, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ra quyết định phân cấp ủy quyền cho 22 giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, ký trực tiếp các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản liên quan gắn liền trên đất cho người dân.

Động thái này thể hiện việc khẩn trương, quyết liệt triển khai quyết định số 08/2021 của UBND thành phố về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố” vào cuộc sống.

Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện cải cách hành chính, giúp giải quyết tình trạng trễ hẹn với người dân trong quá trình giải quyết các hồ sơ đăng ký đất đai.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Huệ Như có cuộc phòng vấn nhanh ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

* VOH: Trung bình mỗi tháng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ký khoảng 50.000 - 60.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, với số lượng hồ sơ nhiều như thế dẫn đến tình trạng trả hồ sơ cho người dân vẫn thường xuyên bị trễ hẹn. Quyết định số 08/2021 của UBND thành phố vừa mới ban hành có ý nghĩa như thế nào trong quá trình khắc phục hạn chế này?

- Ông Nguyễn Toàn Thắng: Thực hiện quyết định 08 của chủ tịch UBND thành phố về vấn đề ủy quyền, đặc biệt là 11 thủ tục, giúp cho người dân khi có giấy chứng nhận rồi được thực hiện các quyền của mình như là đăng ký biến động hay là cấp ra giấy mới, hoặc là đăng ký các thủ tục trên giấy được nhanh hơn, thuận lợi hơn, đồng thời, đảm bảo quyền của người dân khi cần giấy chứng nhận đó tiếp tục thực hiện các nhu cầu của mình.

Ví dụ tôi mua bán tài sản, theo quy định pháp luật hiện cho phép người dân thực hiện 2 nội dung, có thể đăng ký ở trang số 3 hoặc xin cấp ra một tờ giấy mới. Nếu cấp ra một tờ giấy mới, trước đây là phải luân chuyển lên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký nhưng giờ thực hiện theo ủy quyền này thì giám đốc chi nhánh có thể ký và trả ngay hồ sơ cho người dân tại chi nhánh, người dân sẽ không phải mất công chờ đợi lâu.

Thủ tục này theo quy định là 30 ngày, nhưng thực hiện theo ủy quyền này có thể rút ngắn chỉ còn 15 ngày. Điều này sẽ nâng tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn cho người dân.

Các đồng chí giám đốc của 22 chi nhánh sẽ là người trực tiếp triển khai nội dung quyết định ủy quyền này. Nên bước này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố cho phép ngành tài nguyên và môi trường ủy quyền. Thay vì thẩm quyền của mình, mình ủy quyền về cấp dưới thực hiện, nhưng phải kiểm tra giám sát.

Tôi ủy quyền với mong muốn là giúp người dân giải quyết hồ sơ nhanh hơn, đúng hẹn hơn, công việc phục vụ cho người dân được tốt hơn. Quyết định 08 chỉ mới là nội dung của Thành phố ban hành, nội dung còn lại sẽ do Sở ký ban hành ủy quyền về cho các chi nhánh thực hiện. Và chúng tôi cũng công khai trên cổng thông tin điện tử kèm theo công bố các loại thủ tục về thời gian để các chi nhánh thực hiện.

* VOH: Thưa ông, để đạt được kết quả mong muốn, theo ông khó khăn nhất là gì?

- Ông Nguyễn Toàn Thắng: Khó khăn nhất là khi triển khai quyết định ủy quyền là phải nói đến nguồn lực để thực hiện việc ủy quyền đó. Nguồn lực đó là con người, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất. Cụ thể là, 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 22 đơn vị phải chuẩn bị tất cả: tổ chức nhân sự tiếp nhận, trả kết quả, máy móc thiết bị để xử lý… đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm để xử lý triệt để ủy quyền này.

Hiện nay, hồ sơ dạng này là khoảng 10.000 hồ sơ trong 1 tháng. 10.000 hồ sơ này nếu luân chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như trước đây là gần như bị trễ hẹn. Do đó, khi thực hiện ủy quyền thì 10.000 hồ sơ này sẽ được trả cho người dân đúng hẹn, tương lai mình có thể rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân theo quy định.

* VOH: Thưa ông, trực tiếp thực hiện sự phân cấp ủy quyền, ông nhận định như thế nào về ý nghĩa của việc này?

- Ông Nguyễn Toàn Thắng: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/5. Ngày 15/5 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ký quyết định ủy quyền về cho các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Điều này cho thấy sự quyết liệt, mạnh dạn phân cấp ủy quyền, đúng như tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như của TPHCM về nội dung phân cấp ủy quyền. Mục tiêu là cải cách hành chính. Thành phố phân cấp cho Sở, bây giờ chúng ta mạnh dạn thực hiện từ Sở ủy quyền cho các chi nhánh.

Chúng ta vẫn thực hiện đúng Luật, nhưng chúng ta dùng các cơ chế để giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố.

Trong quyết định 08 cũng đã nói rõ, sau 6 tháng ngành chức năng phải tiến hành sơ kết đánh giá công việc triển khai. Do đó, tháng 12 sẽ tiến hành sơ kết kết quả thực hiện quyết định ủy quyền này, nêu rõ những gi đạt được, những gì còn bất cập và có những đề xuất của ngành tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt là chúng ta phải đánh giá được, từ ngày thực hiện ủy quyền, loại hồ sơ đó được thực hiện tai chi nhánh tốt hơn như thế nào, trước đó, bị trễ hẹn 5 đến 10 ngày thì giờ phải trả hồ sơ cho người dân đúng hẹn. Trước tiên là phải đúng hẹn với người dân, sau đó là giảm thời gian, để xem việc tổ chức thực hiện của chúng ta như thế nào?

* VOH: Cảm ơn ông về những thông tin trên.

Huệ Như

VOH

MC: Kim Phượng – Minh Trung

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo