TPHCM: Nhiều chính sách đột phá phát triển kinh tế xã hội - Thời sự 17g00 17/5/2021

(VOH) - Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống thì TPHCM vẫn luôn duy trì vị thế dẫn đầu về phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Kết quả này không hề đến như một lẽ tất yếu hay dễ dàng, mà đến từ sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao độ, cùng sự đồng tâm hiệp lực của Đảng bộ, Chính quyền và người dân Thành phố.

Duy trì nền tảng vững chắc như vậy, năm 2021, TPHCM tập trung thực hiện chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với những định hướng, nhóm giải pháp hết sức cụ thể.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, phóng viên VOH có phỏng vấn bà Trần Hải Yến - Phó trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TPHCM.

* VOH: Thưa bà, xin bà cho biết về bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TPHCM thời gian qua?

- Bà Trần Hải Yến: Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân thành phố, Đảng bộ, Chính quyền thành phố đã thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở để phát triển và hội nhập, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp đã tác động to lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội nhất là cuộc sống của nhân dân thành phố. Trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng đảng bộ, chính quyền thành phố đã không ngừng nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển ổn định.

* VOH: Như vậy riêng năm 2021 sẽ có ý nghĩa ra sao đối với quá trình phát triển của TPHCM?

- Bà Trần Hải Yến: Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; thực hiện đề án tổ chức chính quyền đô thị; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 gắn với việc thành lập, xây dựng thành phố Thủ Đức.

Trong bối cảnh đó, TPHCM đã xác định chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Với quyết tâm cải cách nền hành chính công, tiếp tục nâng cao hiệu quả nền hành chính công cũng như nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức, viên chức thành phố, bằng nhiều giải pháp tập trung như:

- Nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, định kỳ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố và đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (giai đoạn 2). Các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất. Đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

Tôi hy vọng việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” đạt hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

* VOH: Về công tác Giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội thì Thành phố có chủ trương cụ thể như thế nào, thưa bà?

- Bà Trần Hải Yến: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021 – 2025, UBND TPHCM đã Ban hành Quyết định số 995 ngày 23 tháng 3 năm 2021 về quy định chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch số 753 ngày 17 tháng 3 năm 2021 về khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn từ nguồn quỹ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố để cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục công tác bảo trợ xã hội cho trên 6.000 người tại 16 cơ sở công lập và 3.810 người tại 62 cơ sở ngoài công lập. Thành phố tiếp tục thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định 136 cho hơn 146.000 người. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

* VOH: Theo bà thì chúng ta cần có thêm những giải pháp cụ thể nào để có thể chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn những đối tượng yếu thế trong xã hội như người nghèo, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em?

- Bà Trần Hải Yến: Thời gian tới, trong quá trình xây dựng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố cần quan tâm đến các chính sách đặc thù dành cho những đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn TPHCM.

Tăng cường lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ, thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới hướng đến thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường phối hợp trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em, can thiệp, hỗ trợ, xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan trẻ em, đặc biệt là đảm bảo thực hiện tốt các quyền của trẻ em.

* VOH: Xin cảm ơn bà.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo