TP tập trung các chương trình trọng điểm để phát triển nhanh, bền vững - Thời sự 17g00 16/10/2020

(VOH) - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc ngày thứ hai.

Trong buổi làm việc, các đại biểu nghe trình bày các báo cáo Tham luận của đại biểu dự Đại hội tại Hội trường xoay quanh làm rõ về những nhiệm vụ, giải pháp, bám sát 26 chỉ tiêu mà đại hội sẽ biểu quyết.

Mở đầu là bài tham luận của ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc với chủ đề “Phát triển Thành phố Thủ Đức - Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 – 2035”. Với kỳ vọng thực hiện các đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển của thành phố, tiếp nối truyền thống năng động, dám nghĩ, dám làm của nhân dân thành phố và phát huy nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố”, tiến hành song song với công tác nghiên cứu lập quy hoạch không gian đô thị. Khu vực phía Đông thành phố bao gồm Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.000 ha (khoảng 10% diện tích thành phố) và quy mô dân số hơn 1 triệu  người (chiếm 12% tổng dân số thành phố). Bài tham luận phân tích những điểm nổi trội của thành phố và những bất cập, khó khăn của khu vực phía Đông thành phố. Mục tiêu cốt lõi: Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thành phố và khu vực dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nền kinh tế tri thức và hợp tác phát triển. Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển và môi trường thiên nhiên. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội và quản lý nhà nước hướng đến thành lập Thành phố phía Đông.

Trong bài tham luận “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 – 2035”, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đã đề xuất xây dựng một số nhóm giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế như: xây dựng nguồn nhân lực trình độ quốc tế từ giáo dục phổ thông; triển khai Đề án “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ”; Đề án này cũng đã đề xuất 09 giải pháp cụ thể như sau: Thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Hội đồng sẽ tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu; có trách nhiệm tư vấn, giúp thành phố hoạch định chiến lược, đề ra những giải pháp cụ thể trong từng thời kỳ để đạt được mục tiêu đề ra, Hình thành hệ sinh thái nhân lực trình độ quốc tế của 08 ngành trọng điểm, Đổi mới quản lý đào tạo, chương trình, phương pháp đào tạo, Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, Đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục - đào tạo, Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học; là những giải pháp về mặt chuyên môn cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường, hướng đến các chuẩn quốc tế. Xây dựng và triển khai hệ thống thu thập thông tin, phân tích và dự báo cung cầu nguồn nhân lực quốc tế. Xây dựng học liệu mở, xây dựng cơ chế, chính sách hình thành mô hình đại học chia sẻ.

Tham luận về “Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025”, Giám đốc Sở Nội vụ -Huỳnh Thanh Nhân cho biết: Trong giai đoạn 2020 - 2025, chính quyền thành phố quyết tâm nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công và tạo những điều kiện tốt nhất cho người dân sống trong môi trường hiện đại, xanh, sạch và an toàn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công. Thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung công việc trọng tâm, đề ra các giải pháp triệt để, hiệu lực, hiệu quả để hướng đến xây dựng thành phố thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử gần dân, phục vụ dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố.

Trong bài tham luận của ông Vũ Hải Quân - Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phát triển kinh tế tri thức” đã trình bày về kinh tế tri thức với bốn trụ cột chính là giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học – đổi mới sáng tạo, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thể chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển. Mô hình kinh tế tri thức số cũng được phân tích cùng với những thành tựu quan trọng gần đây. Bài tham luận cũng đã làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa kinh tế tri thức với các mục tiêu, giải pháp và chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Các kết quả bước đầu của ĐHQG TPHCM trong việc tham gia phát triển kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 cũng như các định hướng giải pháp và sản phẩm giai đoạn 2020 – 2030 đã khẳng định vai trò và trách nhiệm của ĐHQG TPHCM trong việc gắn kết với thành phố, là trụ cột của thành phố trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư vấn xây dựng và phản biện chính sách trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tri thức.

Tham luận về "Chiến lược phát triển Ngành Văn hóa và Thể thao thành phố đến năm 2035", Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận cho biết: Mục tiêu xây dựng của chiến lược nhằm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, có thị trường mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn, trung tâm văn hóa giải trí phát triển mạnh đứng đầu cả nước. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đổi mới cơ chế quản lý văn hóa phù hợp với quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế quản lý phục vụ phát triển xã hội hoá.

Để đảm bảo yêu cầu cho ngành văn hóa và thể thao thành phố phát triển tương xứng với các lĩnh vực của kinh tế - xã hội, tương xứng với vị trí, tiềm năng và tầm vóc của một đô thị đặc biệt, Sở Văn hóa và thể thao kiến nghị: Thành phố Hồ Chí Minh cần có một cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý để lĩnh vực văn hóa và thể thao thành phố thực hiện những bước đột phá mới, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, kiến nghị ban hành một Nghị quyết chuyên đề về văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035 và một Nghị quyết chuyên đề về thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035, trong đó có phân kỳ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII”, ông Phan Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp như: xây dựng, ban hành và thường xuyên hoàn thiện, chuẩn hóa các quy định, quy trình về công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa trong công tác cán bộ; thực hiện công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đi đôi với quy hoạch nguồn nhân sự tại chỗ, Đảng ủy luôn quan tâm thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài hệ thống Tổng Công ty và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ cống hiến, phát triển; Đảng ủy Tổng Công ty luôn quan tâm lãnh đạo các đoàn thể giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, kết nạp tạo nguồn cán bộ thường xuyên và lâu dài cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước và trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh”, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố nhận thức sâu sắc ý nghĩa việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh; đây cũng là yêu cầu tất yếu, nguyện vọng thiết thực, là mong muốn của Nhân dân thành phố đối với Đảng, gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng tại địa phương, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần làm dày thêm truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình và anh hùng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Minh Hiệp

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo