Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh - Thời sự 11g00 12/09/2019

(VOH) - Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại - là mục tiêu của việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của TPHCM.

Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, khả thi theo phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như phong trào thi đua yêu nước của Trung ương.

Đây cũng là thời điểm để phát huy các sáng kiến, giải pháp nhằm tăng hiệu quả, thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu của năm cải cách thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành mục tiêu phát triển của năm 2020.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo