Thành phố sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát -Thời sự 11g00 2/6/2020

(VOH) - Sáng 2/6, Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Báo cáo tại hội nghị nhận định: Năm 2019, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát từ cấp thành phố đến cơ sở dã tích cực, chủ động giúp cấp ủy xây dựng, triển khai kế hoạch kiêm tra, thanh tra, giám sát theo hướng tổng hợp, hạn chế trùng lắp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian, công tác xử lý kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, kịp thời với xử lý về mặt chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động thông tin cho các cơ quan báo chí về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố, đồng thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chi đạo, thực hiện các nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chương trình đã đề ra và công khai kết quả xem xét, xử lý theo quy định.

Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đối với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Giám sát việc xây dựng dự thảo các chương trình, đề án phát triển thành phố trước đại hội, giám sát việc lãnh đạo, chi đạo thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo