Tăng năng suất, chất lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Thời sự 11g00 1/5/2021

(VOH) - Những năm qua, thị trường lao động Việt Nam đã có những cải thiện nhất định, song trên thực tế vẫn còn bộc lộ không ít bất cập.

Đó là tỷ lệ lao động phổ thông vẫn chiếm chủ yếu, lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp còn thấp, cơ cấu lao động đã qua đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn… Đây là những hạn chế cần có những giải pháp đúng và trúng để phát triển thị trường lao động Việt Nam nhằm nâng cao năng suất trong giai đoạn tới.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo