Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II năm 2019 âm gần 500 tỷ đồng - Thời sự 17g00 08/08/2019

(VOH) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II năm 2019 đang âm gần 500 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6, tổng số trích quỹ bình ổn giá là hơn 1.826 tỷ đồng; số sử dụng hơn 1.700 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ dương hơn 1 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ âm là 252 triệu đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá đến hết quý I năm 2019 đang âm hơn 620 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc công khai quỹ bình ổn giá của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Lệ Loan

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo