Sản xuất nông nghiệp sạch: Xu hướng tất yếu - Thời sự 05g30 11/1/2022

(VOH) - Sản xuất nông nghiệp sạch không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu trong nông nghiệp hiện đại mà nó còn giúp cho người nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, khi vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, vấn đề nông nghiệp sạch và nông sản sạch luôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm chỉ đạo.

Đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sạch và xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh nông sản sạch. Đây được coi là hướng đi bền vững góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất... tiến tới đưa nông sản nước ta chiếm lĩnh những thị trường lớn, giàu tiềm năng.

VOH

MC: Kim Phượng – Minh Trung

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo