Quốc hội thảo luận về số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội – Thời sự 17g00 1/4/2021

(VOH) - Chiều 1/4, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện: Thời sự

Đối với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách, trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố; mỗi ban của Hội đồng nhân dân thành phố bố trí 4 đại biểu hoạt động chuyên trách. Như vậy, so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, việc Chính phủ đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo