Phát huy thế mạnh cải thiện môi trường đầu tư tại các KCX – KCN thành phố - Thời sự 11g00 5/4/2021

(VOH) - Bên cạnh nội dung “Xây dựng chính quyền đô thị”, việc “Cải thiện môi trường đầu tư” cũng được thành phố xác định là chủ đề của năm 2021.

Thành phố đã có những quyết sách tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, an toàn, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế. Trong đó, các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố là trọng điểm để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản xuất; góp phần hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM thu hút đầu tư ghi nhận tăng cao cả về đầu tư trong nước và nước ngoài.

Để tìm hiểu thêm Ban quản lý nơi đây đã và đang có những chủ trương, chương trình hành động nào cải thiện môi trường đầu tư mời gọi doanh nghiệp, phóng viên VOH có cuộc phỏng vấn ông Đào Xuân Đức, Phó Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM.

Huệ Như

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo