Niềm tin của các tôn giáo, dân tộc, kiều bào hướng về Đại hội XIII của Đảng-Thời sự 05g30 23/1/2021

(VOH) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân. Hướng tới một kỳ đại hội chất lượng, hiệu quả, các tôn giáo, dân tộc và kiều bào TPHCM đã gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo