Những Đảng viên xuất thân từ công nhân - Thời sự 11g00 10/10/2019

(VOH) - Họ chính là lực lượng tiên phong trong phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo vì sự phát triển của TP. Tính đến hiện tại, toàn TP đã có gần 6000 đảng viên xuất thân từ công nhân.

Từ những người công nhân làm việc ở các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn TP, qua thời gian được đào tạo, bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng đã chui rèn họ trở thành những người công nhân ưu tú, vinh dự được kết nạp vào Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo