Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi – Thời sự 05h30 ngày 13/08/2018

(VOH) - Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi có nhiều điểm mới, trong đó đã bổ sung thêm nhiều quyền theo hướng tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành, UBND các tỉnh, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến trong tuần tới, Bộ Tài chính sẽ gửi Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi để Bộ Tư pháp thẩm định trước khi gửi Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua.

Một trong những thay đổi của dự thảo luật lần này là thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được kéo dài thêm 1 tháng.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo