Nguyên TBT Lê Khả Phiêu: Đồng chí Đỗ Mười là người nói đi đôi với làm- Thời sự 5g30 07/10/2018

(VOH)- Theo ban tổ chức lễ viếng tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, trong ngày hôm qua, đã có khoảng 320 đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, đồng chí Đỗ Mười luôn luôn giữ tính cách một người cộng sản kiên trung, một con người của hành động.

Là Tổng Bí thư kế nhiệm của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng: Đồng chí Đỗ Mười là người có nhiều đức tính cách mạng, một người sâu sát quần chúng nhân dân, nói đi đôi với làm, ghét lý thuyết suông. VOH Xin giới thiệu phỏng vấn giữa Phóng viên Lại Hoa với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo