Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Thời sự 17g00 09/11/2018

(VOH)-Tháng 6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Đã trở thành thường lệ, Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Theo đó, chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 05 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các Bộ, ngành, địa phương hưởng ứng sâu, rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt  Nam XHCN. VOH đã có phỏng vấn Tiến sĩ Lê Vệ Quốc – Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp xung quanh mục đích, ý nghĩa cũng như kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo