Năm 2021: TPHCM đẩy mạnh hơn nữa nông nghiệp công nghệ cao

(VOH) - Năm 2020, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và dịch tả heo Châu Phi nên GRDP chỉ tăng 2,06%, giá trị sản xuất chỉ tăng 2,07% so cùng kỳ.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp hỗ trợ cho nông thôn Thành phố. Quy mô vốn đầu tư, vốn vay qua các năm tăng dần, đặc biệt năm 2020, bình quân vốn đầu tư 2.234 triệu đồng/hộ/phương án cao hơn 1,48 lần cùng kỳ năm 2019 và cao 4 lần bình quân giai đoạn 2011 - 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 18,91/19 tiêu chí nâng chất; bình quân mỗi huyện đạt 8,8/9 tiêu chí. Nhìn lại năm 2020 và hướng tới năm 2021 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn TPHCM, ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố đã trả lời phỏng vấn của VOH.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo