Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (Bài 1): Từ luật đến thực tiễn - Thời sự 5g30 12/08/2019

(VOH) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2018 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.

Bộ GD&ĐT cho biết, Luật tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm sự hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đề cập chi tiết nội dung này, Phóng viên Thùy Linh có Loạt bài “Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018: từ luật đến thực tiễn”. Trong Chương trình Thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài 1, nhan đề “Những đại học tiên phong lập doanh nghiệp”.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo