Kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thời sự 5g30 2/7/20

(VOH) - Đây là một mốc son trong lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM, mở ra trang sử mới đối với đầu tàu quan trọng về kinh tế - xã hội của cả nước.

Sự kiện: Tin Thời sự

Hôm nay, kỷ niệm 46 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2022).

TPHCM sau 46 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Nền tảng và động lực cho những thành công của Thành phố trong 46 năm qua là từ những phẩm chất nội tại của con người Thành phố luôn yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo