Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau - Thời sự 11g00 12/01/2019

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động đến nay được hơn một năm, trên cơ sở nâng cấp Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em Việt Nam Child Helpline 18001567 (hoạt động từ năm 2004).

Quá trình hoạt động đến nay hơn 14 năm kể từ khi có vị trí pháp luật, pháp lý vững chắc trong Luật Trẻ em (năm 2016) và trong Nghị định 56/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em.

Theo thống kê, từ đầu năm 2018 đến nay, Tổng đài 111 đã tư vấn trên 27.400 trường hợp. Tổng số trường hợp hỗ trợ can thiệp cho trẻ em là hơn 800 trường hợp. Trong đó, Bạo lực trẻ em khoảng 350 trường hợp; Xâm hại tình dục trẻ em là 250 trường hợp; Bóc lột trẻ em: 46 trường hợp; Liên quan đến pháp luật (làm giấy khai sinh, tranh chấp quyền nuôi con): là 98 trường hợp và các nhóm khác như mua bán trẻ em, chính sách cho trẻ khuyết tật, liên quan đến nhà trường là 55 trường hợp. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 do Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động. Đây là sản phẩm dịch vụ công của Chính phủ với mục đích phục vụ bảo vệ trẻ em. Xung quanh nội dung này, Phóng viên VOH có phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo