Hướng tới xây dựng TPHCM – Thành phố Văn hóa - Thời sự 5g30 11/7/2020

Thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"...

Thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố trong việc củng cố một cách nền tảng những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa thành phố, phẩm chất của con người thành phố, phấn đấu thực hiện mục tiêu hướng đến xây dựng Thành phố văn hóa.

Chúng tôi xin trích phát biểu của ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố tại chương trình Đối thoại Văn hóa số đầu tiên chủ đề “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Văn hóa” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức mới đây.

Khẳng định công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để thực hiện được điều đó thì trong thời gian qua cũng như hiện nay theo chỉ đạo của Thành ủy, trong giai đoạn 2020 – 2030 có một số chương trình, đề án, chính sách, mà thành phố đang chỉ đạo khẩn trương để triển khai thực hiện các chuyên đề, phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố.

"Thứ nhất, chiến lược phát triển ngành văn hóa, giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030, liên quan đến đề án tổ chức sự kiện lễ hội của Thành phố. Vấn đề này thì Ủy ban Nhân dân Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo Thành ủy để làm sao chúng ta có hệ thống tổ chức lễ hội, sự kiện, trong một năm, nhiều năm, 5 năm, 10 năm. Vấn đề này đang làm ráo riết và đã có chỉ đạo.

Đề án xây dựng gia đình hạnh phúc, điều này hết sức ý nghĩa, theo tiêu chí nào. Thì hiện nay đây cũng là đề tài nghiên cứu của một chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực này. Bên cạnh đó còn có một số đề án khác nữa.

Trong thời gian tới, tập trung một số ý chính xác định vấn đề giáo dục gắn với xây dựng nền tảng văn hóa, giáo dục để phát triển toàn diện con người ở trong nhà trường. Đây là việc làm hết sức cần, quan trọng. Không phải bậc mầm non, không phải tiểu học mà là tất cả các bậc học, học tập suốt đời. Lenin cũng có nói “học – học nữa – học mãi”. Đây tạo nhân cách, hành vi, đạo đức của con người.

Vấn đề hai, là cần tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cao cho thành phố vì chúng ta đang xây dựng thành phố thành đô thị thông minh. Trong này có nhiều lĩnh vực để bổ sung cho đô thị thông minh cho cuộc sống mà cũng góp phần phát triển bản sắc văn hóa của thành phố.

Vấn đề thứ ba, theo tôi nghĩ, cũng hết sức quan trọng, đó là vấn đền giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, văn hóa gia đình, những phẩm chất đặc trưng của con người thành phố trong bối cảnh xã hội hiện đại. Mình phải tập trung thông tin tuyên truyền hết sức liên tục, đậm nét.

Vấn đề thứ tư, phải xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp, với qui luật vận động của văn học nghệ thuật trong quá trình hội nhập và xu thế phát triển nhằm tạo điều kiện phát triển văn hóa nghệ thuật một cách đúng đắn, tiềm năng, thế mạnh. Bởi vì vấn đề này hết sức quan trọng. Làm gì làm phải có những chính sách phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay trên địa bàn thành phố.

Vấn đề thứ năm đặt ra là phải có những giải pháp hết sức đồng bộ, để phát triển nâng cao hội nhập quốc tế về văn hóa thành phố. Vấn đề hiện nay chúng ta đang hội nhập toàn cầu, vừa qua chúng ta có tổ chức một vài sự kiện có tính chất quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề này trong thời gian tới, phải đưa vào việc làm thường xuyên, không phải vấn đề âm nhạc không mà vấn đề khác liên quan đến lễ hội mà chúng ta cần làm để mang lại dấu ấn cho thành phố, là điểm đến tiêu biểu cho du khách trong và ngoài nước. Quan tâm chỉ đạo, phát triển nền công nghiệp văn hóa của thành phố. Cần phải tập trung đầu tư hệ thống, bao gồm cơ sở vật chất hạ tầng, thiết chế văn hóa, đẩy mạnh cơ chế chuyển đổi sang phương thức tự chủ, xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Trong thời gian tới thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt để làm sao phát triển tương thích với phát triển văn hóa của thành phố".

Ngọc Bích

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo