Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - Thời sự 05g30 - 10/09/2019

(VOH) - Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chiều hôm qua, Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: NLĐ

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, kinh tế thành phố phát triển, tạo điều kiện đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người, phát huy phẩm chất yêu nước, đoàn kết, năng động, vượt khó, nhân ái nghĩa tình của thành phố. Xây dựng con người thành phố có đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Những năm qua, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, quán triệt nghị quyết cho văn nghệ sĩ. Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức sáng tác với các chủ đề lớn như “Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống lịch sử chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển”, “Văn nghệ sĩ thành phố với biển đảo thân yêu”…Ý thức là những người làm cho đời sống tinh thần văn hóa cho người dân, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố đã sáng tác, quảng bá rộng rãi những giá trị sáng tạo đến cho người dân như diễn phục vụ 50 suất vở Dấu xưa, 11 suất vở Châu về hợp phố hay diễn phục vụ cho cán bộ đảng viên vở Cánh đồng rực lửa

Dẫu vậy, Liên hiệp Hội vẫn còn nhiều khó khăn trong sáng tác, hoạt động giao lưu đối ngoại còn khiêm tốn. Ông Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố cho biết: "Thành phố chưa ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa để định hướng và làm bệ đỡ cho các ngành văn học nghệ thuật phát triển, cơ sở vật chất để quảng bá các sáng tác văn học nghệ thuật còn thiếu, lạc hậu, hoạt động đào tạo, công tác phối hợp để phát triển văn học nghệ thuật giữa các viện, trường với các sở ngành chưa chặt chẽ?".

Qua triển khai Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáng ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xã Hưng Log huyện Bình Chánh đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hệ thống giao thông, điện, tường học, y tế được đầu tư toàn diện. Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đẩy lùi hủ tục, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, nhiều ngày hội văn hóa, thể thao quần chúng, tham gia chương trình nông thôn mới thu hút đông đảo người dân trong xã tham gia.

Trong đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa cở sở được đầu tư, chú trọng, trở thành phong trào mạnh mẽ, được nhân dân ủng hộ tham gia. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở, ở nông thôn được quan tâm, phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố. Hoạt động văn học nghệ thuật phong phú, sôi nổi, có nhiều sáng tạo, phản ánh đời sống xã hội. Các chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa thành phố. Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xã Hưng Long huyện Bình Chánh tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quan tâm chăm lo đời sống người dân. Ông Ngô Văn Nhân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hưng Long huyện Bình Chánh cho biết: "Trong thời gian tới, cần có sự tập trung và sáng tạo hơn, bám theo tiêu chí để xây dựng các mô hình văn hóa, nghiên cứu nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và bằng nhiều hình thức phong phú, tận dụng cơ sở vật chất có sẵn của Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân".

Trong khi đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Hàng năm, sở luôn tổ chức giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, phát huy năng lực sáng tạo cho học sinhÔng Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã nêu những mặt được trong những năm qua đó là đẩy mạnh giáo dục trong đoàn viên – học sinh thông qua các môn lịch sử, giáo dục công dân, tham quan các chuyến tham quan để nâng cao tinh thần yêu nước để từ đó ngày càng ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua đẩy mạnh qui tắc ứng xử văn hóa kết hợp với việc “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và để tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh thành phố, ông Nguyễn Huỳnh Long đề xuất: "Các trường trung học cơ sở, các trường phổ thông phải có đội ngũ tư vấn trường học. có biên chế đội ngũ tư vấn trường học và phấn đấu có phòng tư vấn trường học. Đây là biện pháp rất tích cực, hiệu quả, để lắng nghe tiếng nói từ các em học sinh một cách kịp thời. Đồng thời cũng nắm bắt những nắm bắt khó khăn về tâm lý lứa tuổi, để có hướng tư vấn kịp thời. Tổ chức những diễn đàn như tiếng nói của học sinh thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng những hộp thư lắng nghe điều em nói".

 Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư thành ủy đề nghị thời gian tới thành phố cần có những vinh danh kịp thời các tác phẩm văn học nghệ thuật hay, có giá trị, thúc đẩy sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đầu tư nhiều hơn nữa, tạo thói quen và phát huy hơn nữa văn hóa đọc sách cho người dân, hay bảo tồn văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Chúng ta nên có đối thoại văn hóa dân tộc và văn hóa hội nhập. Chính là đưa văn hóa ra ngoài và tạo điều kiện đưa văn hóa trở lại nước chúng ta. Giao lưu văn hóa là để hiểu nhau, để đoàn kết. Chúng ta nên trao đổi về vấn đề phát huy bồi dưỡng nhân tài thành phố. Cũng cần có tọa đàm về cuộc sống đồng bào người Hoa, người Khmer thành phố. Cộng đồng dân tộc người thiểu số thành phố mình nhiều nhưng nhiều nhất là người Hoa và người Khmer. Cũng nên trao đổi để khẳng định sự hiện diện của họ, sự đóng góp của họ trong lịch sử và bây giờ".

Ngọc Bích

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo