Học tập Di chúc Bác- tự soi rọi bản thân mình - Thời sự 11g00 24/05/2019

(VOH) - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, là tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam.

Năm 2019, đúng 50 năm thực hiện Di chúc của Người, là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung của Bản Di chúc, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố. Phóng viên VOH ghi nhận một số hoạt động trọng tâm của các đơn vị trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo