Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh - Thời sự 11g00 - 17/09/2019

(VOH) - Thanh niên cần phải thể hiện mình là những con người đi đầu trong lao động, học tập, lập nghiệp, chủ động và hưởng ứng phong trào khởi nghiệp, tiếp cận với những cơ hội phát triển tốt hơn.

Muốn có được một công việc tốt, một tương lai tốt, chắc chắn thanh niên cần quá trình khởi nghiệp, tạo dựng lâu dài. 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Anh Lê Quốc Phong – Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết: "Trung ương Đoàn xác định là, trong các nhóm nội dung thúc đẩy và định hướng cho các bạn thanh niên tham gia, thì khởi nghiệp trong nông nghiệp là một nội dung hết sức quan trọng. Từ chương trình mỗi xã một sản phẩm là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm về cơ chế, điều kiện và có rất nhiều thuận lợi từ Chính phủ, cũng như điều kiện đặc thù của Việt Nam giúp cho các bạn thanh niên, sinh viên có thể tìm kiếm được những ý tưởng khởi nghiệp, hoặc là những điều kiện thuận lợi để tham gia quá trình khởi nghiệp trong nông nghiệp".

...

Bá Nam

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo