Hết năm 2019, triển khai phòng họp không giấy trên toàn TPHCM - Thời sự 17g00 21/08/2019

(VOH) - UBND TPHCM yêu cầu các sở ban ngành và UBND quận huyện giảm tối đa việc sử dụng giấy, tiến đến sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp, buổi họp, trừ văn bản, tài liệu mật.

UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở ban ngành và UBND quận huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm thời gian trong các phiên họp.

Theo đó, buổi họp giảm tối đa việc sử dụng giấy, tiến đến sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp, buổi họp, trừ văn bản, tài liệu mật. Phấn đấu đến hết năm 2019 triển khai phòng họp không giấy trên toàn địa bàn thành phố.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo