Giảng dạy lý luận chính trị thời 4.0: Hướng tới đào tạo trực tuyến - Thời sự 5g30 4/12/2019

(VOH) - Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, phù hợp đối tượng là yêu cầu cấp bách trong thời đại hội nhập.

 

 

Tại các nước đang phát triển, giáo dục trực tuyến là cơ hội lớn để đẩy nhanh cải cách giáo dục, đào tạo. Việc nghiên cứu và vận dụng hình thức đào tạo, bồi dưỡng này có ý nghĩa thực tiễn lớn trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước tận dụng những cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng như đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nói riêng. Trong đó, bồi dưỡng, đào tạo trực tuyến là một xu hướng tất yếu mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở nước ta cần đón đầu và nắm bắt, thích ứng để triển khai có hiệu quả.

Vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực về lý luận chính trị cho đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là nội dung chính của phỏng vấn giữa Phóng viên VOH với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về vấn đề này.

Thùy Linh

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo