Đề xuất chi cho đổi mới khoa học, công nghệ ở TPHCM ít nhất 5% - Thời sự 17g00 3/10/2022

(VOH) - GRDP của TPHCM nằm trong khoảng 5000-6000 đô la Mỹ/người, tuy nhiên, hiện Khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM chưa thực sự hoạt động dựa trên động lực hiệu quả và đổi mới sáng tạo.

TPHCM đã bước vào giai đoạn hậu công nghiệp khi tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của TPHCM nằm trong khoảng 5000-6000 đô la Mỹ/người, tuy nhiên, hiện Khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM chưa thực sự hoạt động dựa trên động lực hiệu quả và đổi mới sáng tạo. Theo nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM vẫn chủ yếu thâm dụng lao động ít kỹ năng, trình độ công nghệ các doanh nghiệp vẫn đa số ở mức trung bình, cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở hạ tầng giao thông trong bối cảnh siêu đô thị đã gây tắc nghẽn và dẫn đến chi phí logistics cao, tính kết nối các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI yếu trong việc cung ứng các linh kiện theo chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fullright đề xuất phải chi cho khoa học, công nghệ ở TPHCM ít nhất 5%: “Tăng cường chi tiêu cho công nghệ cũng như thúc đẩy chi tiêu cho nghiên cứu phát triển R&D thì theo quy định của Luật khoa học, công nghệ năm 2013 là chi cho khoa học, công nghệ, phải tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách và tăng dần theo các năm. Luật khoa học, công nghệ là từ 2013 đến bây giờ là 9 năm, và với một TPHCM là đầu tàu, là động lực, là đi đầu trong các sáng kiến đổi mới và sáng tạo nhưng mà chi cho khoa học công nghệ của thành phố cũng không khá hơn bình quân cả nước. Đây là thực trạng của chúng ta phải nhìn vào”.

 

Lệ Loan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo