Đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm xã hội hóa y tế - Thời sự 5g30 22/9/2022

(VOH) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm xã hội hóa y tế, đồng thời sửa đổi chính sách để giữ chân cán bộ, nhân viên y tế trong khu vực công.

Sự kiện: Tin Thời sự

Tiếp tục Chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, hôm qua, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm xã hội hóa y tế, đồng thời sửa đổi chính sách để giữ chân cán bộ, nhân viên y tế trong khu vực công.

Tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về xã hội hóa y tế, đến nay dự thảo luật quy định nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, bên cạnh đó khuyến khích huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội, tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khuyến khích thực hiện khám bệnh chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận, dự thảo luật cũng quy định nguyên tắc trong việc thu hút đầu tư tư nhân, các hình thức thu hút nguồn lực xã hội, bao gồm đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các hình thức xã hội hóa khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn khắc Định đề nghị, nghiên cứu để thiết kế lại nội hàm xã hội hóa y tế, bởi khối y tế tư nhân đang làm rất hiệu quả.

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo