ĐBQH đồng tình thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng – Thời sự 17g00 23/5/2020

(VOH) – Theo tờ trình của Chính phủ, Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 4 Chương, gồm 15 Điều.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng vào sáng 23/5, đã nhận được sự quan tâm thảo luận của các Đại biểu Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 4 Chương, gồm 15 Điều. Dự thảo Nghị quyết quy định cho phép thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền địa phương (cấp Thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Đa số ý kiến đại biểu tán thành việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị và 03 cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng, như đề xuất của Chính phủ.

Đại biểu Trần Văn Mão, Đoàn Nghệ An bày tỏ: “Tôi cho rằng Chính phủ đề xuất mô hình này là phù hợp. Mô hình mà Chính phủ đề xuất có tách biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp với Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”

Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng, đại biểu cơ bản tán thành với việc điều chỉnh như thể hiện tại dự thảo Nghị quyết, nhưng đề nghị rà soát lại một số nội dung về xem xét, phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của quận.

Đồng tình và đánh giá cao dự thảo Nghị quyết, nhưng Đại biểu Lý Tiết Hạnh, Đoàn Bình Định còn băn khoăn khi thời gian qua mỗi địa phương lại thí điểm theo một mô hình chính quyền đô thị khác nhau: “Sau khi thí điểm thì tổng kết mỗi nơi mỗi khác thì làm sao có một cái mô hình chính quyền đô thị chung cho nước ta. Vậy thì có đảm bảo được quy mô, đặc điểm của các đô thị của nước ta thì như thế nào”

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Quốc hội đã ban hành Nghị 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết 97 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội, các đại biểu cho rằng cần có một Nghị quyết đối với thành phố Đà Nẵng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tuy nhiên Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn Đồng Tháp đề nghị cần nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của địa phương và đặt trong mối tương quan hợp lý với các thành phố lớn khác trong cả nước. “Các mô hình thí điểm cần nghiên cứu một cách bày bản. Cần đặt Nghị quyết này trong quan hệ với Nghị quyết dành cho TPHCM và Hà Nội. Sau tổng kết thì có thể nhân rộng ra các thành phố khác”.

Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, về điều chỉnh quy hoạch, Quốc hội đề nghị không thí điểm việc giao chính quyền thành phố thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố. Đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, quyết định việc phân cấp cho chính quyền thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị gắn với những điều kiện nhất định quy định ngay trong Nghị quyết; đồng thời, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Ngọc Phong

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo