Còn cơ chế chủ quản – đại học khó tự chủ ! - Thời sự 5g30 14/08/2019

(VOH) - Theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018, điều 32 đã nhấn mạnh đến Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, quyền tự chủ của các trường đại học thể hiện ở ba vấn đề: tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn; tự chủ trong tổ chức và nhân sự; tự chủ trong tài chính và tài sản. Mặc dù những điểm mới này trong Luật được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tự chủ đại học mạnh mẽ hơn, tuy nhiên với cơ chế chủ quản còn tồn tại, thì các trường đại học vẫn còn khó khăn trong tự chủ.

 Đặc biệt là vai trò của Hội đồng Trường trong đại học sẽ không phát huy được năng lực thực sự. Giáo sư Trần Hồng Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam khẳng định ậy qua phỏng vấn với Phóng viên Thùy Linh.

 Đây cũng là nội dung phần 3 kết thúc loạt bài “ Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018: từ luật đến thực tiễn

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo