Chính thức giải thể Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 - Thời sự 11g00 3/12/2019

(VOH) - Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 đã chính thức giải thể. Các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành Quyết định số 3189 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3, trên cơ sở giải thể và chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2019. Như vậy, kể từ nay, các hãng tàu, các đại lý hải quan cũng như các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn do Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 quản lý trước đây liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo