Cán bộ tuyên giáo thời 4.0 phải có kỹ năng công nghệ thông tin – Thời sự 17g00 1/8/2020

(VOH) - Công tác mặt trận, thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn đóng vai trò hết sức quan trọng và song hành cùng quá trình phát triển của đất nước.

Trong đó, việc tuyên truyền, vận động cũng như nhiều hình thức tuyên giáo đa dạng khác chính là công cụ quan trọng để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công tác mặt trận dân tộc. Điều này được ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực – Trưởng ban tuyên giáo đối ngoại của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thấu hiểu một cách sâu sắc qua quá trình hoạt động tại đơn vị. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930- 01/8/2020), Phóng viên VOH có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Thu.

Ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực – Trưởng ban tuyên giáo đối ngoại của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ubmttq.hcm

*VOH: Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả đáng ghi nhận của công tác tuyên giáo tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua?

Ông Lê Văn Thu: Với chức năng Mặt trận tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đó là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc  của Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Để tuyên truyền cơ quan tuyên giáo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực tiếp tuyên truyền cho lãnh đạo Mặt trận thành phố trong công tác tuyên truyền. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, mặt trận thành phố, thì cung được Ban tuyên giáo tham mưu cho lãnh đạo mặt trận thành phố tổ chức rất nhiều hình thức. Để thực hiện công tác tuyên truyền thì ban tuyên giáo mặt trận thành phố đã xây dựng trang thông tin điện tử cũng như là phát hành bản tin mỗi tháng để đưa thông tin đến với người dân. Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Mặt trận Thành phố đã đạt được nhiều kết quả. Thứ nhất, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, nhân dân thực hiện và đặc biệt xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt trong công tác tuyên giáo, đợt đại dịch Covid 19, cũng thông qua công tác tuyên truyền của ban tuyên giáo Mặt trận tổ quốc Thành phố thì những thông tin về công tác phòng chống, ứng phó với dịch Covid 19 cũng đến tận dân, với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà. Hệ thống tuyên giáo của Mặt trận thành phố cũng đã đưa những thông tin hết sức thiết thực, những chủ trương của chính phủ cũng như thành phố đến với người dân. Đặc biệt chúng tôi thông qua công tác tuyên truyền cũng đã vận động nhân dân thành phố và các tổ chức cá nhân, tham gia đóng góp cho quỹ phòng chống Covid, vừa tiền vừa hàng hóa, trị giá trên 200 tỷ đồng. Đặc biệt trong mùa dịch Covid 19 thì ban tuyên giáo cũng kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội, để người dân có ý thức trong việc phòng chống những luận điệu tuyên truyền sai trái, gây hoang mang trong người dân. Ban tuyên giáo cũng đã triển khai để người dân an tâm để cùng thành phố và chính phủ trong công tác phòng chống dịch, đem lại kết quả là chúng ta cũng đã đẩy lùi được dịch covid 19.

 

*VOH: Những khó khăn trong công tác tuyên giáo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là gì thưa ông?

 

Ông Lê Văn Thu: Khó khăn trong công tác tuyên giáo. Thứ nhất, phương tiện công cụ mà chúng ta thực hiện công tác thông tin đến với nhân dân hiện nay có trang thông tin điện tử. Tuy nhiê nó cũng đã được xây dựng đã nhiều năm. Do đó, vấn đề thích nghi và dáp ứng được công tác tuyên truyền trong tình hình mới hiện nay thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong đó có những vấn đề liên quan đến đường truyền, liên quan đến dữ liệu, liên quan đến các nội dung khác… Đặc biệt, bản tin phát hành đến người dân hàng tháng, tuy nhiên, chất lượng lực lượng cộng tác viên chưa dáp ứng được nhu cầu hiện nay. Có những bài viết chất lượng, nội dung tuyên truyền thuyết phục cho nên tôi nghĩ rằng đó còn là hạn chế khó khăn. Khó khăn nữa là tôi thấy rằng công tác định hướng dư luận xã hội trong khi không gian mạng, các thông tin trên các mạng xã hội bùng nổ, rất nhiều thông tin liên quan đến các sự kiện, liên quan đến các vụ việc… nhưng để có cơ sở để chúng ta đấu tranh phản bác đối với những luận điệu đó, những thông tin chính thống thì chúng tôi chậm được cập nhật. Nghĩa là các thông tin chính thống từ các cơ quan như Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Thành ủy nếu như có kịp thời thì đó cũng là cơ sở để cán bộ mặt trận, cán bộ tuyên giáo chúng tôi sẽ tham gia đấu tranh phản bác đối với các luận điệu sai trái, phản tuyên truyền, mà gây hoang mang trong nhân dân.

*VOH: Vậy thì giải pháp để công tác tuyên giáo của Mặt trận tổ quốc như thế nào trong thời gian tới?

Ông Lê Văn Thu: Giải pháp để làm sao đổi mới công tác tuyên giáo, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố, thì trong thời gian tới, ban tuyên giáo chúng tôi cũng dự kiến phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để nâng cấp trang thông tin điện tử. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ thay đổi giao diện trang thông tin điện tử, vấn đề tương tác giữa người đọc cũng như ghi nhận ý kiến người dân có thể phản ánh trực tiếp trên trang thông tin điện tử. Một mặt, nắm được tình hình dư luận trong nhân dân, mặt khác chúng tôi cũng sẽ có những giải đáp thông qua kênh thông tin là trang thông tin điện tử của Mặt trận Thành phố. Giải pháp thứ hai, dự kiến, xây dựng và kí kết một chương trình với các cơ quan báo đài của thành phố. Một mặt sẽ có sự liên kết thông tin, có những bài viết, tin bài từ các báo chuyển đến cho mặt trận để ban tuyên giáo đăng trên các phương tiện của mình. Đồng thời ban tuyên giáo đối ngoại của mặt trận thành phố cũng sẽ cung cấp những thông tin cho các cơ quan báo đài, trong đó nhất là những nội dung các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là cũng vinh danh những gương người tốt việc tốt, những việc làm, những mạnh thường quân trong công tác an sinh xã hội, cũng như các cá nhân tham gia tích cực các hoạt động của Mặt trận tổ quốc Thành phố.

*VOH: Người làm công tác tuyên giáo hiện nay cần trang bị những kĩ năng gì để đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ số, đưa những thông tin chính thống đến cho người dân?

Ông Lê Văn Thu: Hiện nay, không gian mạng xã hội cũng như thời kì bùng nổ thông tin, thông tin trên mạng xã hội đến với người dân rất nhiều, rất nhanh. Do đó đối với cán bộ tuyên giáo hiện nay chúng tôi nghĩ rằng trong thời đại công nghiệp 4.0, thứ nhất, người làm công tác tuyên giáo nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các qui định trong ngành tuyên giáo và các qui định liên quan đến vấn đề thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cán bộ tuyên giáo cũng đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị để chúng ta có thể nhận biết, nhận diện đầy đủ và chính xác những thông tin nào là thông tin phản tuyên truyền để chúng ta có cơ sở chúng ta đấu tranh. Cán bộ tuyên giáo trong thời kì công nghiệp 4.0, thì càn bộ tuyên giáo đòi hỏi những kĩ năng liên quan đến vấn đề công nghệ, thông tin để làm sao thích ứng được với thời kì này. Công tác thông tin tuyên truyền chúng ta phải đổi mới qua nhiều hình thức, không phải chỉ tuyên truyền bằng văn bản bằng miệng, nhưng cũng có hình thức như infographic, xây dựng các phim video clip để tuyên truyền. Tôi mong rằng trong thời gian tới ngành tuyên giáo nói chung và lãnh đạo mặt trận thành phố, lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để các bộ tuyên giáo tham gia các lớp bồi dưỡng, các lớp đào tạo, về chuyên môn nghiệp vụ cũng như là ề các kĩ năng trong tuyên truyền, xử lí thông tin trong áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền của mình.

*VOH: Xin được cám ơn ông!

Ngọc Bích

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo