Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngành xuất bản – Thời sự 11g 11/10/2018

(VOH) - Hướng khắc phục cũng như những ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngành xuất bản, làm sao đưa sách Việt ra thế giới…

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo