Vất vả học online - Thành phố lên đèn 16/9/2021

Trước tình hình giãn cách xã hội kéo dài, không thể trì hoãn việc bắt đầu năm học mới, Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai phương án học online với tất cả các cấp học.

Sự kiện: Thành phố lên đèn

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo