Người dân nói gì khi TPHCM dự kiến tăng học phí năm học mới - Thành phố lên đèn 20/5/2022

(VOH) - Từ năm học 2022-2023, học phí tất cả bậc học phổ thông ở TPHCM, trừ tiểu học, sẽ tăng 70.000-240.000 đồng.

Đây là nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đang được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM lấy ý kiến.

Trong đó đáng chú ý là Ở bậc THCS, học sinh bậc THCS, GDTX THCS ở các quận sẽ đóng mức học phí từ 60.000 đồng/học sinh/tháng lên 300.000 đồng/học sinh/tháng, tăng 5 lần so với trước. Câu chuyện cuộc sống cũng đã tổng hợp nhanh các ý kiến liên quan đến dự thảo này

VOH

MC: Thùy Dương - Thế Anh

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo