Thể điệu Long đăng (Lớp 3) - Thanh âm dân tộc 30/9/2022

Lớp 3 từ câu 29 đến câu 40 lời bài ca “Quang Trung Đại Phá Quân Thanh”, tác giả Thiếu Bá.

Sự kiện: Thanh âm dân tộc

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo