Những câu chuyện phía sau làn sóng - Sát cánh cùng gia đình Việt 17/1/2019

Khởi nguồn, đó có thể là nhiệm vụ, là công việc... Nhưng giờ đây, bất kể khi nào ngồi lại, ekip xác định hành trình đó rất thiêng liêng, không thể lơ là hay chợt nhớ chợt quên,...

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo