Nhật ký những đôi mắt - Sát cánh cùng gia đình Việt  5/12/2019

Đôi mắt của anh Long, chị Bình, bà Thu và hàng trăm bệnh nhân nghèo khác nữa - có chung những dòng NHẬT KÝ...

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo