Mẹ ơi! Đừng khóc nữa - Sát cánh cùng gia đình Việt 12/04/2018

Làm sao sẻ chia hết với nỗi lòng người đàn bà mà đến tấm ảnh thờ chồng phải cột bằng dây cho khỏi ngã – làm sao xoa dịu nỗi lòng người vợ, đến một chỗ thờ chồng cũng chỏng chơ, lênh đênh...

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo