Ký sự miền biên viễn Kỳ Sơn (kỳ 2) - Sát cánh cùng gia đình Việt 29/9/2022

Những câu chuyện bên lề trong chuyến hành trình mà ekip không nghĩ ngày nào đó mình sẽ đặt chân đến...

Sự kiện: Sát cánh cùng gia đình Việt

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo